Mesaj de bun venit

Bine ați venit pe website-ul celui de-al XIX-lea Congres Internațional al Asociației Mondiale a Științelor Educației (AMSE-AMCE-WAER). Congresul, intitulat

Educația în era amplificării inegalităților. Provocări și politici, actori, practici

va avea loc la Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava, România, în perioada 4-7 iunie 2018.

 

Membri ai Consiliului de Administrație al AMSE, participanți la Congres :

 

Gilles Baillat
președinte al Asociației Mondiale a Științelor Educației AMSE

 

Serge Ramel
responsabil UNESCO

 

Oktay Adiguzel
vice-președinte

 

Thierry Philippot
secretar general

 

Ana Pereyra
responsabil pentru America de Sud

 

Veda Aslim-Yetis
responsabil comunicare

 

Anderson Araujo-Oliveira
responsabil pentru America de Nord


Gilles Baillat, președinte al Asociației Mondiale a Științelor Educației AMSE (vicepreședinte din 2008), profesor în Științe ale Educației, a fost Președinte al Universității Reims-Champagne-Ardenne (URCA) din aprilie 2012 pînă în martie 2016. De asemenea, a fost președinte al Comisiei Viața studentului și problemele sociale din cadrul CPU (Conferința rectorilor de universități) din 2014 pînă în 2016.

Director al IUFM (Institut universitar de formare a învățătorilor) Champagne-Ardenne (Școală internă a Universității Reims-Champagne-Ardenne) din 2002, Gilles Baillat a fost președinte al Conferinței directorilor de IUFM (CDIUFM) din 2009 pînă în 2011. A fost și vicepreședinte al acesteia din iunie 2007 pînă în iunie 2009.

Profesorul Baillat a consacrat principalele sale lucrări de cercetare studiului profesionalizării cadrelor didactice, precum și  proceselor de profesionalizare. Temele de cercetare pe care le-a dezvoltat includ procesele de profesionalizare în activitățile emergente sau în curs de transformare, descrierea și analiza profesionalizării cadrelor didactice, în particular pentru ciclul primar, întrebuințarea TIC în formare și, în particular, PortoFolio-ul Digital și formările universitare profesionalizante.

Profesorul Gilles Baillat este membru al Centrului de Studii și de Cercetări despre Meserii și Profesionalizări (Cérep) al Universității din Reims. Autor a numeroase articole, comunicări și lucrări, Gilles Baillat este membru al comitetelor de lectură ale revistelor "Spirale" și "Education et didactiques".


Oktay Adiguzel este profesor la Universitatea Anadolu (Turcia), unde a deținut sau deține diverse funcții: Președinte al Departamentului de Curriculum și Învățămînt (predare) (din 2017); Vicepreședinte al Departamentului de Științe ale Educației (2007-2014); Vicepreședinte al Institutului de Științe ale Educației (2013-2014); Membru al Consiliului de administrație al Centrului de învățare pe tot parcursul vieții (din 2014); Vicepreședinte al Asociației Mondiale a Științelor Educației (AMSE). Dr. Adiguzel a publicat în cursul ultimilor zece ani 40 de articole apărute în reviste internaționale sau naționale trilingve (turcă, franceză, engleză) și a susținut 55 de comunicări. Este, de asemenea, autorul a 11 capitole în lucrări colective și are o carte apărută în 2016 la ANI Edition. Dr. Adiguzel continuă lucrările sale de cercetare în cadrul a patru teme principale: Dezvoltarea și evaluarea curriculum-ului; Analiza finalităților școlare;  Analiza sistemului de formare; Definirea nevoilor educative și dezvoltarea strategiilor de formare; Dezvoltarea strategiilor pentru validarea experiențelor profesionale; Incluziunea școlară.


Serge Ramel este profesor formator la HEP Vaud (Haute école pédagogique Vaud) (Lausanne, Elveția), specializat în educația incluzivă și reprezentările sociale. Membru al Unității de învățămînt și de cercetare „Dezvoltarea de la copil la adultˮ, este de asemenea membru fondator și codirector al Laboratorului internațional de incluziune școlară (LISIS), care grupează patruzeci de cercetători din Canada, din Elveția, din Franța, din Spania și din Italia.

Cursurile și lucrările sale de cercetare se referă în esență la reprezentările diferiților actori ai integrării și ai incluziunii școlare, dezvoltînd o înaltă expertiză academică în domeniul psihologiei sociale, pe care o integrează în concepția sa științifică.

În corelație cu tematica integrării și incluziunii școlare, participă la mai multe consilii directoare și proiecte ale instituției.

Serge Ramel asigură, de asemenea, diferite mandate de expertiză pe lîngă autorități școlare elvețiene și străine, pe lîngă UNESCO, pe lîngă universități ori pe lîngă reviste profesionale și științifice. Este membru al consiliului de administrație al Asociației Mondiale a Științelor Educației, precum și al consiliului fondator al Centrului elvețian de pedagogie specializată.  Participă cu regularitate la organizarea de colocvii și simpozioane internaționale pe tema educației incluzive, fiind  invitat frecvent în calitate de conferențiar.


Anderson Araujo-Oliveira este profesor la Facultatea de științe ale educației, departamentul de didactică al Universității din Québec la Montréal și membru al Unității de cercetare CRIFPE-UQ (Centrul de cercetare interuniversitară despre formarea cadrelor și profesia de cadru didactic), unul dintre cele mai importante centre de cercetare științifică din Canada, în domeniul educației.

Domeniile sale de interes includ: intervenția educativă, didactica științelor umane și sociale, analiza practicilor de predare și formarea inițială în mediul de practică.

În consonanță cu preocupările sale  didactice, profesorul Anderson Araujo-Oliveira s-a implicat în activitatea a numeroase organisme dintre care amintim, printre altele, Centrul de cercetare despre predarea și învățarea științelor (CREAS), Asociația francofonă pentru cultură (știință) (ACFAS), Asociația mondială a științelor educației (AMSE), Asociația din Québec pentru didactica istoriei și a geografiei (AQDHG), Asociația internațională de cercetare în didactica istoriei și a științelor sociale (AIRDHSS), The history education network (THEN).


Thierry Philippot este conferențiar universitar, specialist în Științele Educației și predă la Institutul Universitar de Formare a Învățătorilor al Universității din Reims-Champagne-Ardenne (URCA).

Membru al Centrului de Studii și de Cercetări despre Meserii și Profesionalizări (Cérep) al Universității din Reims, abordează ca temă de cercetare practicile de predare și profesionalizarea didactică a profesorilor din ciclurile preșcolar, primar, gimnazial și liceal.

Activitățile sale de cercetare sînt centrate pe analiza didactică a muncii cadrului didactic și a activității  de predare, dimensiunea spațială a muncii cadrului didactic și a activității de predare în contexte profesionale în evoluție, didactica geografiei, incluziunea școlară/universitară și procesul de predare-învățare.

Thierry Philippot este secretar general al Asociației Mondiale a Științelor Educației.


Ana Pereyra este secretar de cercetare la Universitatea Pedagogică Națională din Argentina (UNIPE), profesor cercetător la Masteratul de formare a profesorilor din această universitate și profesor de metodologia cercetării la Universitatea din Buenos Aires (UBA).

Este doctor în științe sociale, titlu obținut la Facultatea Latino-americană de Științe Sociale din Argentina, în 2008, deține o diplomă de masterat în științe politice de la Institutul de Înalte Studii Sociale de la Universitatea Națională din  San Martin (IDAES / UNSAM, din 2006) și este licențiată în sociologie la Universitatea din Buenos Aires (din 1988).

Cercetările sale vizează formarea profesională a profesorilor, abordarea incluzivă în predarea disciplinelor școlare, pe dezvoltarea sistemelor de informare pentru planificarea educației (SITEAL, UNESCO-IIPE Buenos Aires – OEI) și tensiunea dintre memoria colectivă și istorie în tratarea trecutului recent, în școlile din ciclul secundar.


Veda Aslim-Yetis este profesor asociat la Universitatea Anadolu din Eskisehir, Turcia, Facultatea de Educație, Departamentul de Limbi Străine, Programul de Franceză Limbă Străină. Doctor în Științele Educației din 2008 (Doctorat în cotutelă/Universitatea Anadolu-Universitatea Lyon 2), domeniile sale de studiu sînt: didactica limbilor străine, utilizarea tehnologiilor în predarea/învățarea limbilor străine, incluziunea școlară. Dr. Aslim-Yetis este autoarea mai multor articole publicate în diferite reviste naționale/internaționale, comunicări, proiecte de cercetare și capitole din lucrări colective.